Kärfven-Vafds dikningsförening

 

 

 

 

 

ARKIVFÖRTECKNING

 

 

 

 

 

 

Volym 1

Styrelseprotokoll 1901-1911

Brevkoncept och brev 1901-1915

Kongl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens betänkande rörande utdikning 1900

Entreprenörskontrakt 1902-1913

Övriga handlingar, kronologiskt ordnade 1901-1913

 

 

 

 

 

 

Volym 2

Kassabok 1902-1917

Verifikationer 1900-1909